Εγκαταστάσεις

Στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις λειτουργούν:

  1.  Σύγχρονο ηλεκτροστατικό βαφείο πούδρας
  2. Τμήμα απολίπανσης, φωσφάτωσης και αποσκωρίασης
  3. Μηχανή τόρνευσης
  4. Πρέσα

Σύγχρονο ηλεκτροστατικό βαφείο πούδρας

Τόρνος μετάλλων

Υδραυλική Πρέσσα